Kolejna grupa rozwojowa 12 kroków - start wrzesień 2019

25-01-2019 13:44

Zapraszamy do grupy warsztatowej „Wreszcie żyć - 12 kroków ku pełni życia”. Inspirowana jest ona programem 12 kroków AA, poszerzonym o psychologiczną i duchową refleksję. Bazują na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łączy rozwój duchowy i psychoedukację.

Jeżeli:

  • przeżywasz w życiu wciąż te same trudności
  • trwasz w relacjach, które Ci nie służą
  • doświadczasz zaniżonej samooceny i poczucia krzywdy
  • czujesz się osamotniony i tęsknisz za zdrowymi relacjami
  • doświadczasz niemocy wobec siebie i swoich przyzwyczajeń

ale pragniesz zmiany i:

  • chciałbyś bardziej poznać siebie i uporządkować swoje życie
  • szukasz przyjaznego środowiska, w którym możesz być sobą i dzielić swoimi przeżyciami
  • pragniesz doświadczyć i uczyć się życzliwości, zrozumienia, wsparcia i poczucia wspólnoty z innymi
  • chcesz spróbować uczyć się nowych konstruktywnych reakcji i zachowań
  • pragniesz zdrowej relacji z Bogiem
Zapraszamy na warsztaty „Wreszcie żyć”
Warsztaty obejmują:
- cykl spotkań w grupie co tydzień, w czwartki godz. 16.30 - 18.30
- pracę osobistą nad 12 krokami z pomocą materiałów formacyjnych
 
Koszt:
45 zł za każde spotkanie
Prowadząca:
Iga Glapińska - doradca/counsellor, absolwentka Studium Poradnictwa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, trener umiejętności psychospołecznych. Szkoliła się i praktykuje w zakresie krótkoterminowego wsparcia w podejściu integratywnym chrześcijańskim.Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie egzystencjalnym.
Nowa grupa rozpocznie się wrzesień 2019
Obecnie trwają zapisy!