Logo Inigo Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej

Fundusz Wsparcia Misji Fundacji

Możesz zostać darczyńcą naszej Fundacji.

Darowizny można wpłacać na konto bankowe Fundacji:
Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej „INIGO”
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
BNP Paribas
46 1600 1127 1847 2217 3000 0001
tytułem: darowizna na cele statutowe

Za każdą wpłatę w imieniu osób potrzebujących serdecznie dziękujemy!

o. Tomasz Rakowski, SJ
Prezes Fundacji INIGO