Logo Inigo Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej

Co to jest mediacja?

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów i sporów  Mediacja to spotkanie podczas którego zwaśnione Strony szukają rozwiązań dla swoich problemów z pomocą niezależnej osoby trzeciej (Mediatora).

 

Jakie są zasady mediacji?

 • Akceptowalność. Mediator oraz zasady mediacji powinny być zaakceptowane przez Strony. Brak akceptacji mediatora lub reguł uniemożliwia prowadzenie mediacji. Strony mają prawo zmiany mediatora.
 • Bezstronność. Mediator szanuje każdą ze Stron konfliktu, dla niego zdanie każdego uczestnika mediacji jest równie ważne. Mediator nie zna żadnej ze Stron konfliktu.
 • Dobrowolność. Mediacja jest dobrowolna co oznacza, że każdy i na każdym etapie postępowania może z niej zrezygnować, jeśli nie widzi szans na  porozumienie.
 • Neutralność. Mediator nie ma żadnych dodatkowych korzyści z zawarcia lub braku ugody, nie ocenia stron i nie sugeruje rozwiązań.
 • Poufność. Postępowanie mediacyjne jest objęte poufnością. Samo podjęcie mediacji, jej przebieg i efekty są zachowane w tajemnicy.

 

Rodzaje mediacji

 • Mediacje małżeńskie - prowadzone w sporach małżeńskich, które nie wymagają interwencji terapeutycznej
 • Mediacje rodzinne - prowadzone w sporach pomiędzy rodzicami i dorosłymi dziećmi oraz sporach rodzeństwa
 • Mediacje pracownicze - prowadzone w sporach pracowników i pracodawców
 • Mediacje cywilne - spory prowadzone między podmiotami prawnymi
 • Mediacje społeczne - dotyczą konfliktów prowadzonych w przestrzeni społecznej: sąsiedzkiej, organizacyjnej, lokalnej

 

Przykładowe sprawy mediacyjne

 • Podział obowiązków w rodzinie
 • Plan opieki rodzicielskiej rodziców w sytuacji separacji
 • Spory pracownicze o niedotrzymanie warunków umowy
 • Sposób opieki nad chorymi rodzicami pomiędzy dorosłym rodzeństwem
 • Konflikty między rodzicami i szkołą o wysokość czesnego

 

Odbiorcy

 • Małżonkowie/ Rodziny
 • Pracownicy i pracodawcy
 • Nauczyciele i Rodzice
 • Inne osoby przeżywające konflikt/spór, które chcą rozwiązać problem ugodowo i pozasądowo

 

Przebieg mediacji

Mediacja rozpoczyna się od spotkań wstępnych informacyjnych z każdą ze Stron konfliktu. Podczas spotkania Strony są poinformowane o tym czym jest mediacja, jakie są jej zasady oraz przebieg. Strony konfliktu zgłaszają swoje oczekiwania do mediacji. Jeśli Strony decydują się na mediację, a mediator uznaje, że sprawa kwalifikuje się do mediacji, zostaje zaplanowane spotkania wspólnego tzw. mediacja właściwa. Podczas mediacji właściwej uczestnicy przedstawiają swoje stanowiska, słuchają siebie wzajemnie, a następnie zostaje postawiona diagnoza sytuacji konfliktowej. Na dalszym etapie Uczestnicy poszukują rozwiązań dla sytuacji problemowej i wybierają najlepsze z zaproponowanych rozwiązań. W efekcie mediacji Uczestnicy spisują porozumienie. Średnia liczba sesji wspólnych to 3-5 spotkań.

 

Przykładowa sprawa mediacyjna

Ola i Karol od trzech lat są małżeństwem. Mają 9 miesięcznego synka  Franka. Mieszkają sami, dwa lata temu kupili mieszkanie z kredytu. Są wierzący, należą do wspólnoty Kościół Domowy. Na początku ich związek wydaje się być idealny. Rozumieją się bez słów.

Kiedy przychodzi na świat dziecko, relacja zaczyna się komplikować. Coraz częściej dochodzi do napięć, kłótni i awantur. Zaczynają dostrzegać między sobą poważne różnice, przestają się rozumieć. On szuka wsparcia wśród kolegów. Ona albo zajmuje się wyłącznie dzieckiem, domem i pracą. Ola wróciła do pracy, bo pensja Karola nie wystarczała na utrzymanie rodziny i spłatę kredytu. Jest zmęczona godzeniem wielu ról.

Podczas nieobecności rodziców, dzieckiem zajmuje  się niania. Konflikty nasilają  się kiedy niania nieoczekiwanie rezygnuje z opieki nad dzieckiem. Powstaje problem kto zajmie się Frankiem. Małżonkowie nie potrafią się w tej kwestii porozumieć. Ola bierze urlop i  zostaje z dzieckiem sama. Karol coraz częściej wychodzi z kolegami i nie chce rozmawiać. Po zakończeniu urlopu Ola wyprowadza się z dzieckiem do swoich rodziców. Zaczynała mówić o separacji. Ta sytuacja staje się powodem poważnego kryzysu.

Przyjaciele ze wspólnoty radzą im rozmowę z  ks. Jerzym - opiekunem grupy. Kapłan po wysłuchaniu małżonków,  zachęca do spotkania z mediatorem. Ola i Karol podejmują  kolejną próbę ratowania ich małżeństwa. Zapisują się na mediację do Ośrodka Mediacji INIGO. Podczas pierwszego spotkania z mediatorem małżonkowie dowiadują się na czym polega mediacja, jakie są jej zasady oraz przebieg. Wtedy też przedstawiają swoje oczekiwania i potrzeby. Okazuje  się, że Ola czuje się przeciążona, niezrozumiana i porzucona. Potrzebuje wsparcia psychicznego i pomocy w opiece nad dzieckiem i domem. Karol czuje się odepchnięty i niepotrzebny. Nie rozumie emocji Oli i ucieka przed nimi. Chce lepiej rozumieć zachowania żony i wiedzieć jak może jej pomóc.

Ola i Karol podejmują decyzje o  rozpoczęciu  pracy nad ich relacją podczas spotkań mediacyjnych.  Po trzech sesjach mediacyjnych małżonkowie zaczynają rozumieć swoje zachowania i emocje, wiedzą jak ze sobą rozmawiać, jak komunikować własne potrzeby nie raniąc drugiej strony, jak słuchać siebie wzajemnie i szanować zdanie współmałżonka. Wiedzą jak mogą się wzajemnie wspierać. Dokonują podziału obowiązków, ustalają zasady funkcjonowania ich rodziny. Ola wraca z dzieckiem do domu (....)

(Mediacja jest poufna, ta historia została zmieniona, wszelkie zbieżności są przypadkowe).

Podsumowanie

Czar pierwszego zakochania pryska, pojawiają się pierwsze trudności, a małżonkowie zdają się być nimi zaskoczeni i kompletnie na nie,  nie przygotowani. Ważne jest, aby w takim momencie pojawił się ktoś, kto pokaże, że to co się dzieje, jest naturalnym etapem w rozwoju rodziny. Ważne, aby w tym czasie dać małżonkom  nadzieje i przeprowadzić ich bezpiecznie przez pierwsze rodzinne burze. Jeśli małżonkowie dobrze przepracują swój  pierwszy kryzys, wyjdą z niego mocniejsi, dzięki czemu będą sobie lepiej  radzić z kolejnymi wyzwaniami. Mediacja jest dobrą metodą pracy z rodziną na tym etapie.

 

Mediatorzy

Joanna Figura - socjolog, mediator, specjalista ds. komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, trenerka mediacji i umiejętności społecznych. Specjalizuje się w mediacjach : rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych i nieletnich . Wykładowca mediacji rodzinnych na UKSW.

Monika Stachura (Król) – prawnik, mediator, posiada ponad 6 letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej dla osób fizycznych, przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego. Jako prawnik, a także mediator, posiada doświadczenie w sprawach rodzinnych, a także innych prawnych regulacjach dotyczących życia codziennego.

Małgorzata Ratajczyk-Dobrowolska - absolwentka resocjalizacji na Wydziale Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Poradnictwa Psychologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mediatorka.  Mediuje od 2005 r.  Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji rodzinnych, gospodarczych i społecznych.

 

Warunki udziału

Termin spotkania wstępnego, należy ustalić z sekretariatem pod numer: 22/ 542-87-24 lub 797-002-584.

 

Cennik mediacji

Numer konta Ośrodka Mediacji INIGO

Fund. Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO - Ośrodek Mediacji
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
nr  IBAN 62 1600 1127 1847 2217 3000 0004

Pomoc psychologiczna i duchowa