Grupa wsparcia dla kobiet po rozstaniu

ul. Rakowiecka 61, Warszawa - Mokotów


W trakcie spotkań uczestniczki będą miały możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami, dostarczą sobie wsparcia i praktycznej pomocy w radzeniu sobie z codziennymi problemami. Będą pracowały nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości, rozpoznaniem własnych potrzeb i pragnień oraz określeniem planów i celów na przyszłość. Będą miały możliwość poznania, w jaki sposób chronić dzieci przed negatywnymi skutkami rozstania rodziców oraz sprostać wyzwaniom samotnego rodzicielstwa. Otrzymają duchowe wsparcie i pomoc w pokonaniu bieżących trudności. Uczestnictwo w grupie wsparcia pomoże pokonać samotność, zwalczyć własną bezradność i budować odpowiedzialność za własne życie.

Idea grupy:

  1. Grupa tworzona jest przez osoby borykające się z tym samym problemem.
  2. Służy wzajemnemu pomaganiu sobie, dawaniu i otrzymywaniu wsparcia.
  3. Można tu mówić o swoich doświadczeniach i przeżyciach, dzielić się z innymi własnymi odczuciami, własnym zdaniem  bez lęku przed krytyczną oceną.
  4. Można tu nauczyć się technik radzenia sobie z żalem, smutkiem i złością, życia "tu i teraz", zamykania przeszłości i planowania przyszłości
  5. Można tu także po prostu być, słuchać i czerpać z doświadczeń innych.
  6. Każdego uczestnika obowiązuje zasada zachowania tajemnicy - wszystko co zostanie powiedziane w trakcie spotkań pozostaje w gronie osób biorących udział w spotkaniach.

Prowadzące:
Ewa Nowosielska - z wykształcenia filozof-bioetyk, specjalista z zakresu prawa medycznego, mediator rodzinny, specjalista w zakresie relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień
Małgorzata Rajca - z wykształcenia filozof-bioetyk, specjalista z zakresu prawa medycznego, mediator rodzinny, specjalista w zakresie relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień.