Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to wstępna rozmowa z psychologiem lub psychoterapeutą o zgłaszanym problemie i możliwych drogach jego rozwiązania. Konsultacje w fundacji INIGO są przeprowadzane bezpłatnie