Psychoterapia dla osób konsekrowanych

Psychoterapia grupowa dla osób konsekrowanych

Zapraszamy na kolejną edycję psychoterapii grupowej dla osób konsekrowanych. Proponujemy terapię opartą na relacjach międzyosobowych uwzględniającą specyfikę powołania kapłańskiego i zakonnego.

Spotkania w każdą środę w godz. 16:00 - 18:00

Psychoterapia grupowa jest metodą leczenia w sytuacjach różnych konfliktów wewnętrznych, trudności emocjonalnych, adaptacyjnych i interpersonalnych, które wykraczają poza możliwości oddziaływań w ramach formacji zakonnej. Psychoterapia grupowa jest szczególnie pomocna dla osób doświadczających trudności w relacjach, mogących objawiać się np. wycofywaniem, nadmierną zależnością, trudnościami we współpracy, nieufnością wobec autorytetów.

Zaproszenie kierujemy do sióstr zakonnych, księży i braci zakonnych oraz księży diecezjalnych.

Spotkania odbywają się w środy w godz. 16.00-18.00 od października 2017 do czerwca 2018 w grupie 10-12 osobowej.

Przed rozpoczęciem procesu psychoterapii grupowej konieczna jest konsultacja i cykl indywidualnych spotkań przygotowujących.

Zapisy bezpośrednio u prowadzącej: Dorota Przygrodzka - tel. 600 193 878

Grupa Balinta dla formatorów we wspólnotach życia konsekrowanego

Grupy Balinta są przestrzenią dla wspólnego poszukiwania sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w obszarach związanych z pomaganiem innym. Zapraszamy osoby zajmujące się formacją we wspólnotach życia konsekrowanego na etapie konsekracji czasowej (nowicjat, juniorat).

Serdecznie zapraszamy na kolejne grupowe treningi pomagające rozumieć co dzieje się w relacji pomiędzy formatorem i osobą korzystającą z jego pomocy.

Spotkania te są miejscem uczenia się umiejętności empatycznego słuchania, wyrażania własnych uczuć, otwartego mówienia o sytuacjach problemowych i konfliktowych. Dają możliwość emocjonalnego odbarczenia, doświadczenia wsparcia i poznania szerszego wachlarza strategii działania.

Zapisy bezpośrednio u prowadzącej: Dorota Przygrodzka - tel. 600 193 878