Psychoterapia indywidualna

Pomoc psychoterapeutyczna ma na celu wzrost i rozwój w ludzkiej dojrzałości poprzez uczenie się na własnym doświadczeniu, poprzez wzmocnienie doświadczeń pozytywnych, poprzez umiejętne rozwiązanie konfliktów i znalezienie nowych sposobów adaptacji w strukturze osobowości, czy też w sytuacjach bardzo trudnych poprzez umocnienie systemu obronnego osoby proszącej o pomoc. Drogą dojścia do tego jest dialog, który coraz głębiej dotyka podświadomości i tego, co w niej zakodowane i wyparte.