Logo Inigo Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej

konsekrowani

Zapraszamy na kolejną edycję psychoterapii grupowej dla osób konsekrowanych. Proponujemy terapię opartą na relacjach międzyosobowych uwzględniającą specyfikę powołania kapłańskiego i zakonnego.

spotkania w każdą środę w godz. 16:00 - 18:00

 

 


I. OPIS GRUPY:

Psychoterapia grupowa jest metodą leczenia w sytuacjach różnych konfliktów wewnętrznych, trudności emocjonalnych, adaptacyjnych i interpersonalnych, które wykraczają poza możliwości oddziaływań w ramach formacji zakonnej. Psychoterapia grupowa jest szczególnie pomocna dla osób doświadczających trudności w relacjach, mogących objawiać się np. wycofywaniem, nadmierną zależnością, trudnościami we współpracy, nieufnością wobec autorytetów.

Zaproszenie kierujemy do sióstr zakonnych, księży i braci zakonnych oraz księży diecezjalnych.


II. INFORMACJE O OSOBACH PROWADZĄCYCH:

Dorota Przygrodzka - lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta PTP. Ukończyła Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego PWT w Warszawie.

Dorota Gradzińska - mgr psychologii i resocjalizacji, psychoterapeutka.III. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Spotkania odbywają się w środy w godz. 16.00-18.00 od października 2016 do czerwca 2017 w grupie 10-12 osobowej.

Przed rozpoczęciem procesu psychoterapii grupowej konieczna jest konsultacja i cykl indywidualnych spotkań przygotowujących.

Sesje będą odbywały się w siedzibie Fundacji:

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO
ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa ZAPISY

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z jednym z terapeutów prowadzących grupę:

  • Dorota Przygrodzka - tel. 600 193 878


Liczba miejsc ograniczona!

Pomoc psychologiczna i duchowa