Anna Trembaczowska

Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyła szkolenie Psychoterapia i Poradnictwo oraz Szkolenie w diagnozie klinicznej DSM IV TR w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Doświadczenie zdobywała w warsztatach terapii zajęciowej, ośrodku wsparcia i stowarzyszeniach. Pracuje pod stałą superwizją. W Fundacji INIGO prowadzi psychoterapię indywidualną.


Godziny przyjęć:

pon. 8.00 - 12.00

śr. 9.00 - 15.00