Daniel Wojda SJ

Jezuita, studiuje teologię na PWTW „Bobolanum” w Warszawie. Ukończył studia filozoficzne na Akademi „Ignatianum” w Krakowie. Po ukończeniu studiów pracował w „Szkole Kontaktu z Bogiem” prowadząc rekolekcje w milczeniu dla młodzieży. Jest prowazdącym cotygodniowe Medytacje Pisma Świetego w ramach internetowego projektu „pogłębiarka”. Pomaga w dawaniu rekolekcji ignacjańskich. W fundacji INIGO prowadzi porady duchowe.


Godziny przyjęć:

wt. 19.00 - 21.00