Ita Szpulak

Od 2009 roku zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej dorosłym oraz dzieciom i młodzieży. Ma doświadczenie w pracy zarówno z osobami świeckimi, jak i duchownymi. Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie integratywnym, łącząc przede wszystkim podejście psychodynamiczne, poznawczo-behawioralne oraz psychodramatyczne. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanych superwizorów.
Realizuje również różne formy pracy z grupami, m.in.: programy rozwojowo-terapeutyczne, zajęcia warsztatowe połączone z rekolekcjami, zajęcia treningowe oparte na doświadczeniach własnych.
Współpracuje także z jezuickimi ośrodkami rekolekcyjnymi. Towarzyszy rekolektantom odprawiającym Ćwiczenia Duchowe oraz współprowadzi Ćwiczenia połączone z bibliodramą.