Joanna Figura

mediatorka, wykładowca, trenerka, autorka projektów , coach.  Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Szkoły Tutorów oraz Podyplomowych Studiów Coachingu. Socjolog, specjalista ds. negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów.  Wpisana na Listę Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Od ponad 15 lat mediuje w sprawach nieletnich, karnych i cywilnych. Autorka i koordynatorka programów mediacyjnych i szkoleniowych. Współtwórczyni organizacji mediacyjnych, trenerka mediacji, umiejętności społecznych i antydyskryminacji.  Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, edukacyjnych, pracowniczych. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje, mediacje, warsztaty i opiekę stażową.


Godziny przyjęć:

pon. 17.00 - 18.00

pt. 17.00 - 18.00