Małgorzata Rajca

Z wykształcenia filozof-bioetyk, specjalista z zakresu prawa medycznego, mediator rodzinny, specjalista w zakresie relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień. W Fundacji INIGO prowadzi grupę wsparcia dla kobiet po rozstaniu.


Godziny przyjęć: