Małgorzata Ratajczyk - Dobrowolska

Absolwentka resocjalizacji na Wydziale Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Poradnictwa Psychologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mediuje od 2005 r. Ukończyła wiele szkoleń, w tym wymaganych z zakresu mediacji oraz prawa. Mediatorka na Liście Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji rodzinnych, gospodarczych i społecznych. Koordynatorka projektów mediacyjnych, prowadzi warsztaty i szkolenia dot. rozwiązywania konfliktów. Mediuje w sprawach: rodzinnych, gospodarczych oraz innych cywilnych, prawa pracy, karnych, nieletnich sprawców czynu karalnego. W wolnym czasie czyta, podróżuje i jeździ konno. W Fundacji INIGO prowadzi mediacje.


Godziny przyjęć:

pon 14.00 - 17.00

pt. 16.00 - 17.00