Monika Pszczółkowska

Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła 4 – letni Kurs Psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,  studia podyplomowe z Psychoonkologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie oraz I stopień psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy w Krakowie. Jest w trakcie 4 - letniej specjalizacji z psychologii klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie  pracy w hospicjum, z chorymi onkologicznie oraz ich rodzinami. Jest pracownikiem Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście. Pracuje w podejściu psychodynamicznym, z wykorzystaniem technik psychodramy.  W Fundacji INIGO prowadzi  psychoterapię indywidualną i grupową.


Godziny przyjęć:

pon. 14.30 - 20.30

wt. 15.00 - 17.00

śr. 16.00 - 18.00