Monika Stachura

Koordynatorka Ośrodka Mediacji. Absolwentka Wydziału Prawa UKSW i Kliniki Mediacji. Odbyła wiele szkoleń z zakresu mediacji, w tym mediacji rodzinnych. Przygotowuje doktorat o wykorzystaniu mediacji w prawie administracyjnym. Mediatorka na Liście Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Współorganizatorka I Spotkania Mediatorów w 2009 roku oraz powstałego w wyniku tego spotkania Klubu Mediatorów. Realizatorka projektów mediacyjnych między innymi projektu 'Mediacje dla potrzebujących". Prowadzi szkolenia z zakresu mediacji. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, gospodarczych, prawa pracy. W Fundacji INIGO prowadzi mediacje.


Godziny przyjęć:

pon. 17.00 - 18.00

pt. 17.00 - 18.00