o. Jakub Biela SJ

Jezuita, ksiądz. Absolwent wydziału filozofii na Akademii Ignatianum w Krakowie, a także absolwent wydziału teologicznego na PWTW "Bobolanum" w Warszawie. Pracował jako nauczyciel filozofii i religii w jezuickim gimnazjum i liceum w Centro Educativo Ignaziano w Palermo, a także jako wolontariusz w Centro Astalli - ośrodku pomocy imigrantom. Duszpasterz i kierownik duchowy osób uzależnionych od alkoholu oraz osób bezdomnych w Krakowie i Warszawie. Przez ostatnie dwa lata pracował w formacji młodych jezuitów, jako socjusz Magistra Nowicjatu w Starej Wsi pod Rzeszowem oraz jako spowiednik i duszpasterz dzieci w tamtejszej parafii. Był także kierownikiem duchowym i założycielem Starowiejskiej Grupy Biblijnej. Obecnie mieszka w Warszawie i przygotowuje doktorat z teologii duchowości. W Fundacji INIGO prowadzi porady duchowe.


Godziny przyjęć:

pt. 19.00 - 21.00