o. Robert Bujak SJ

Jezuita, ksiądz, kierownik duchowy, rekolekcjonista. Ukończył studia filozoficzne na Akademii Ignatianum w Krakowie i teologię na PWTW Bobolanum w Warszawie. Psychologię studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W latach 2000-2004 był duszpasterzem akademickim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez kolejne dwa lata pracował jako rekolekcjonista w Domu Formacji Duchowej w Kaliszu. Przez 8 lat (2007-2015) był magistrem nowicjatu jezuitów w Gdyni. Obecnie jest rektorem Kolegium Księży Jezuitów w Warszawie. W Fundacji INIGO prowadzi porady duchowe.


Godziny przyjęć:

wt. 19.00 - 21.00