Paweł Dudzik SJ

Jezuita, studiuje teologię na PWTW „Bobolanum”. Absolwent wydziału filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. W tym czasie pracował w zespole tworzącym jezuicką aplikację modlitewną „Modlitwa w Drodze”. Po studiach pracował w duszpasterstwie szkolnym oraz jako nauczyciel religii i historii w Saint Ignatius High School w Cleveland w USA. Pomaga w dawaniu ćwiczeń ignacjańskich oraz towarzyszy duchowo. W Fundacji INIGO prowadzi porady duchowe.


Godziny przyjęć:

wt. 17.00 - 19.00