Piotr Kusto

Psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Słuchacz Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoterapii w Warszawie. Doświadczenie w poradnictwie psychologicznym i interwencji kryzysowej zdobywał w Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym, Centrum Wsparcia dla osób w Stanie Kryzysu Psychicznego oraz Grupie Wsparcia Duchowo - Psychologicznego P+Sychar.

W Fundacji Inigo prowadzi poradnictwo psychologiczne.

 

Poradnictwo psychologiczne obejmuje od 1 maksymalnie do 3 spotkań. Ta forma pomocy nastawiona jest na skonkretyzowanie problemu psychologicznego. Służy znalezieniu rozwiązania lub wskazaniu miejsca, gdzie można pracować nad poszukiwaniem rozwiązań. W trakcie poradnictwa udzielane jest niezbędne wsparcie dla osoby korzystającej. Poradnictwo psychologiczne to także praca nad motywacją do podjęcia terapii, dalszej diagnostyki, leczenia w ośrodku specjalistycznym lub mediacji.

 


Godziny przyjęć:

pon. 18.00 - 21.00