s. Bogumiła Kucharska SJK

Tytuł magistra psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii (podejście integracyjne) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyła staże w Klinice Nerwic IPiN i w Centrum Psychoterapii w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną. Pracuje pod superwizją.


Godziny przyjęć:

pon. 12.00 - 19.00

wt. 9.00 - 14.00

sob. 10.00 - 15.00