Logo Inigo Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej

zdjecie Tomasz Rakowski1
o. Tomasz Rakowski SJ
Jezuita, ksiądz, kierownik duchowy, rekolekcjonista. Ukończył studia filozoficzne na Akademii Ignatianum w  Krakowie i teologię na PWTW Bobolanum w Warszawie. Teologię dogmatyczną studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pracował w domu rekolekcyjnym w Kaliszu i w Nowicjacie Towarzystwa Jezusowego w Gdyni. Przez 7 lat był duszpasterzem Polonii w Londynie. W Fundacji INIGO pełni funkcje Prezesa Zarządu i prowadzi porady duchowe.
Radosław Bajkowski
Radosław Bajkowski
Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie – magister psychologii. Ukończona specjalność to seksuologia kliniczna i sądowa. Ukończył także 4-letnie Podyplomowe Studium Psychoterapii w Stowarzyszenie Psychologów Chrzescijańskich. Pracuje w podejściu psychodynamicznym z elementami ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna). Od kilku lat prowadzi grupy wsparcia 12 kroków ku pełni życia. W terapii indywidualnej zajmuję się: współuzależnieniem w relacjach, zaburzenia lękowe i nerwicowe (w tym także na tle seksualnym), porady/konsultacje z parami. Prywatnie mąż i ojciec trójki dzieci. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne, małżeństw/par oraz psychoterapię indywidualną.
o. Jakub Biela SJ
o. Jakub Biela SJ
Jezuita, ksiądz rzymsko-katolicki. Absolwent wydziału filozofii na Akademii Ignatianum w Krakowie, a także absolwent wydziału teologicznego na PWTW "Bobolanum" w Warszawie. Pracował jako nauczyciel filozofii i religii w jezuickim gimnazjum i liceum w Centro Educativo Ignaziano w Palermo, a także jako wolontariusz w Centro Astalli - ośrodku pomocy imigrantom. Duszpasterz i kierownik duchowy osób uzależnionych od alkoholu oraz osób bezdomnych w Krakowie i Warszawie. Przez ostatnie dwa lata pracował w formacji młodych jezuitów, jako socjusz Magistra Nowicjatu w Starej Wsi pod Rzeszowem oraz jako spowiednik i duszpasterz dzieci w tamtejszej parafii. Był także kierownikiem duchowym i założycielem Starowiejskiej Grupy Biblijnej. Obecnie mieszka w Warszawie i przygotowuje doktorat z teologii duchowości. W Fundacji INIGO prowadzi porady duchowe.
Paweł Dudzik
Paweł Dudzik
Jezuita, studiuje teologię na PWTW „Bobolanum”. Absolwent wydziału filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie.  W tym czasie pracował w zespole tworzącym jezuicką aplikację modlitewną „Modlitwa w Drodze”. Po studiach pracował w duszpasterstwie szkolnym oraz jako nauczyciel religii i historii w Saint Ignatius High School w Cleveland w USA. Pomaga w dawaniu ćwiczeń duchowych oraz towarzyszy duchowo. W Fundacji INIGO prowadzi porady duchowe.
Joanna Figura
Joanna Figura
Koordynatorka Ośrodka Mediacji INIGO. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Szkoły Tutorów w Szkole Liderów. Socjolog, specjalista ds. negocjacji, mediacji i rozwiązywania konfliktów. Mediatorka, od ponad 10 lat mediuje w sprawach nieletnich, karnych i cywilnych. Mediatorka na Liście Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Koordynatorka projektów mediacyjnych. Trenerka mediacji oraz umiejętności społecznych i antydyskryminacji. W wolnych chwilach medytuje i z wielką pasją mediuje. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych. W Fundacji INIGO prowadzi mediacje.
Iga Glapińska
Iga Glapińska
Doradca/counsellor, absolwentka Studium Poradnictwa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, trener umiejętności psychospołecznych.  Szkoliła się i praktykuje w zakresie krótkoterminowego wsparcia w podejściu integratywnym chrześcijańskim, pomocy DDA i prowadzenia grup „12 kroków - Wreszcie żyć”. W Fundacji INIGO prowadzi warsztaty rozwoju osobistego.
Dorota Gradzińska
Dorota Gradzińska
Psycholog, psychoterapeutka. Ukończyła psychologię na SWPS, resocjalizację na WSPS, 4-letnie Studium Psychoterapii SPCh, liczne szkolenia z psychoterapii m.in. kurs I stopnia z systemowej terapii rodzin (Krakowski Ośrodek Szkoleń Systemowych), psychoterapii krótkoterminowej (Instytut Eriksonowski), psychoterapii grupowej "Żywa Nadzieja", psychoterapii psychodynamicznej "Łódź podwodna" (Mazowieckie Centrum Psychodynamiczne). Pracowała m.in. w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, Centrum Wspierania Rodziny oraz w prywatnych ośrodkach psychoterapii. Ukończyła staż w Centrum Psychoterapii na Dolnej 42 przy Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie. Szczególnie bliskie jest jej podejście psychodynamiczne, w którym się superwizuje. Prowadzi warsztaty psychologiczne, m.in. od kilkunastu lat "Szkołę dla Rodziców" oraz konsultacje dla rodziców. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.
o. Robert Bujak SJ
o. Robert Bujak SJ
Jezuita, ksiądz, psycholog, kierownik duchowy, rekolekcjonista. Ukończył studia filozoficzne na Akademii Ignatianum w  Krakowie i teologię na PWTW Bobolanum w Warszawie. Psychologię studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W latach 2000-2004 był duszpasterzem akademickim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez kolejne dwa lata pracował jako rekolekcjonista w Domu Formacji Duchowej w Kaliszu. Przez 8 lat (2007-2015) był magistrem nowicjatu jezuitów w Gdyni. Obecnie jest rektorem Kolegium Księży Jezuitów w Warszawie. W Fundacji INIGO prowadzi porady duchowe.
Monika Jarosławska
Monika Jarosławska
Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Studium Życia Rodzinnego w Lublinie. Ukończyła Kurs Psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia podyplomowe z Psychoonkologii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z chorymi onkologicznie oraz ich rodzinami. Jest pracownikiem hospicjum domowego oraz domu pomocy społecznej. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną i grupową pod superwizją.
Bogumiła Kucharska
s. Bogumiła Kucharska, urszulanka SJK
Tytuł mgr. psychologii uzyskała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii (podejście integracyjne) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbyła staże w Klinice Nerwic IPiN i w Centrum Psychoterapii w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną. Pracuje pod superwizją.
Marta M.1
Marta Mażewska
Absolwentka psychologii na UKSW. Przez 2 lata pracowała jako psycholog szkolny, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ukończyła czteroletnie szkolenie w Studium Terapii Rodzin, zgodne ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Odbyła staż kliniczny na dziennym oddziale psychiatryczny Szpitala Wolskiego w grupie prowadzonej psychoanalitycznie, w tym czasie uczestniczyła w cotygodniowej grupie superwizyjnej. Z pacjentami w terapii pracuje pod stałą superwizją. W Fundacji INIGO prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeństw/par oraz konsultacje psychologiczne.
Agnieszka Nowosad
Agnieszka Nowosad
Absolwentka wydziału teologicznego KUL, psychologicznego SWPS, Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW, Studium Psychoterapii SPCh, instruktor Improwizacji Tańca, Ruchu i Symboliki Ciała. Odbyła staż w SPWSP w Radecznicy na oddziale ogólnopsychiatrycznym i w innych ośrodkach prowadzących psychoterapię grupową. Pracuje w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. W Fundacji INIGO prowadzi poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną i grupową.
Ewa Nowosielska
Ewa Nowosielska
Z wykształcenia filozof-bioetyk, specjalista z zakresu prawa medycznego, mediator rodzinny, specjalista w zakresie relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień. W Fundacji INIGO prowadzi grupę wsparcia dla kobiet po rozstaniu.
Marta Jakubczyk Pieńkos
Marta Jakubczyk (Pieńkos)
Psycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na ostatnim roku całościowego kursu psychoterapii w Krakowskim Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. W trakcie zdobywania uprawnień Asystenta I stopnia Psychodramy Morenowskiej.  Realizator programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców". Od kilku lat zajmuje się terapią indywidualną nastolatków, psychoterapią osób dorosłych, poradnictwem dla rodziców oraz prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i samorozwojowe. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego - Centrum Medycznym prof. M. Masiaka w Nałęczowie.  Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.
Maciej Popławski
Maciej Popławski
Absolwent wydziału psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wydziału socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył czteroletnie, całościowe szkolenie z psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Psychoterapię prowadzi od 2006 roku. Współpracował m.in. z Centrum Rodziny i Praw Dziecka oraz Centrum Psychoterapii Tredo. Przez cztery lata pracował w Poradni Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Belgijskiej. Odbył staż kliniczny na XIII Oddziale Dziennym w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego. Pisze doktorat w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW. W Fundacji INIGO prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeństw/par oraz konsultacje psychologiczne.
Dorota Przygrodzka
Dorota Przygrodzka
Lekarz medycyny - specjalista psychiatra, psychoterapeuta z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (szkolenia z Terapii rodzin i Psychoterapii organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii). Superwizor aplikant PTP. Certyfikowany Lider Grup Balinta. Lider Bibliodramy (certificate European Bibliodrama Network). Ukończyła Prymasowski Instytut Życia Wewnętrznego PWT w Warszawie i podyplomowe Studium o Małżeństwie Chrześcijańskim na "Bobolanum". W Fundacji INIGO prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób konsekrowanych.
Małgorzata Rajca
Małgorzata Rajca
Z wykształcenia filozof-bioetyk, specjalista z zakresu prawa medycznego, mediator rodzinny, specjalista w zakresie relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień. W Fundacji INIGO prowadzi grupę wsparcia dla kobiet po rozstaniu.
Małgorzata Ratajczyk-Dobrowolska
Małgorzata Ratajczyk-Dobrowolska
Absolwentka resocjalizacji na Wydziale Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Poradnictwa Psychologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mediuje od 2005 r. Ukończyła wiele szkoleń, w tym wymaganych z zakresu mediacji oraz prawa. Mediatorka na Liście Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji rodzinnych, gospodarczych i społecznych. Koordynatorka projektów mediacyjnych, prowadzi warsztaty i szkolenia dot. rozwiązywania konfliktów. Mediuje w sprawach: rodzinnych, gospodarczych oraz innych cywilnych, prawa pracy, karnych, nieletnich sprawców czynu karalnego. W wolnym czasie czyta, podróżuje i jeździ konno. W Fundacji INIGO prowadzi mediacje.
Katarzyna Solka-Dąbrowska
Katarzyna Solka-Dąbrowska
Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej). Ukończyła również kurs mediatora rodzinnego w Polskim Centrum Mediacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, świetlicy socjoterapeutycznej TPD, Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie TPD, w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, w prywatnym ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania oraz w gabinecie prywatnym. Od kilku lat zajmuje się przede wszystkim psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową.
Monika Stachura (Król)
Monika Stachura (Król)
Absolwentka Wydziału Prawa UKSW i Kliniki Mediacji. Odbyła wiele szkoleń z zakresu mediacji, w tym mediacji rodzinnych. Przygotowuje doktorat o wykorzystaniu mediacji w prawie administracyjnym. Mediatorka na Liście Stałych Mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Współorganizatorka I Spotkania Mediatorów w 2009 roku oraz powstałego w wyniku tego spotkania Klubu Mediatorów. Realizatorka projektów mediacyjnych między innymi projektu 'Mediacje dla potrzebujących". Prowadzi szkolenia z zakresu mediacji. Specjalizuje się w mediacjach rodzinnych, gospodarczych, prawa pracy. W Fundacji INIGO prowadzi mediacje.
Anna Trembaczowska
Anna Trembaczowska
Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Warszawie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Odbyła szkolenie Psychoterapia i Poradnictwo oraz Szkolenie w diagnozie klinicznej DSM IV TR w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Doświadczenie zdobywała w warsztatach terapii zajęciowej, ośrodku wsparcia i stowarzyszeniach. Pracuje pod stałą superwizją. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo oraz psychoterapię indywidualną.
Dominika Wernio
Dominika Wernio
Absolwentka psychologii klinicznej i osobowości UKSW w Warszawie. Ukończyła kurs psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, a także kurs mediacji zgodny ze standardami szkolenia Ministerstwa Sprawiedliwości. Doświadczenie zdobywała w Poradni Psychosomatycznej, Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Psychiatrycznej Izbie Przyjęć oraz w gabinecie prywatnym. Od kilku lat zajmuje się psychoterapią osób dorosłych, poradnictwem dla rodziców, psychoterapeutyczną pomocą okołoporodową oraz psychoedukacją młodzieży. Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.
Katarzyna Wielońska
Katarzyna Wielońska
Magister nauk o rodzinie, terapeutka, doradca rodzinny. Absolwentka Instytutu studiów nad Rodziną oraz Podyplomowego Studium Profilaktyki Uzależnień na UKSW w Warszawie. Ukończyła Studium Terapi i Uzależnień organizowanej przez IPZ w Warszawie oraz całościowe szkolenie w psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" w Warszawie. Odbyła staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale Kliniki Nerwic. Aktualnie pracuje w Poradni Uzależnień i Współuzależnienia. Udziela konsultacji oraz pomocy terapeutycznej osobom dorosłym wzrastającym w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową oraz osobom z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości. W Fundacji INIGO zajmuje się psychoterapią.
Magdalena Wójcik
Magdalena Wójcik
Psycholog, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS. Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Babińskiego w Krakowie. Od 2006r. współpracuje z Pracownią "Pro-M" Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną.

Pomoc psychologiczna i duchowa