Psychodrama jest jedną z wielu technik psychoterapeutycznych, polegających na odtwarzaniu w ramach gry, podobnej do gry aktora na scenie, sytuacji i przeżyć wpływających na powstawanie zaburzeń. W psychoterapii najczęściej taka gra polega na przedstawieniu wydarzeń z przeszłości, aktualnych przeżyć i innych procesów toczących się w psychice jednostki.[…] Mimo, że pozornie jest to sytuacja sztuczna, w istocie stwarza się tu okazję do rzeczywistego przeżywania, często umożliwiającego odsłonięcie nieuświadamianych konfliktów (Aleksandrowicz, 2004, s. 172).

Jeśli chcesz:

  • poprawić komunikację i relacje z innymi
  • szczerze i bezpośrednio wypowiadać swoje uczucia i potrzeby
  • rozumieć swoje myśli uczucia i zachowania
  • przyjrzeć się wzorcom tworzonych relacji wewnątrz i na zewnątrz grupy
  • zrozumieć myśli, uczucia i zachowania innych osób
  • uzyskać większą pewność siebie

zapraszamy do zdobywania coraz większej świadomości siebie metodą psychodramy. 

Spotkania odbywać się będą w każdą środę miesiąca w godzinach: 16.00 – 19:00.

Grupa terapeutyczna liczyć będzie 8-14 osób

Koszt 120 zł za każde spotkanie

Planowany czas rozpoczęcia pracy grupy styczeń 2020r.

Kwalifikacja do grupy poprzedzona jest konsultacją u terapeutów prowadzących. Pierwsza z konsultacji jest bezpłatna. Zapisy na konsultację odbywają się telefonicznie:

Agnieszka Nowosad kom. 517 617 975

Monika Pszczółkowska kom. 793 599 822

Osoby prowadzące:

Agnieszka Nowosad – absolwentka wydziału teologicznego KUL, psychologicznego SWPS, Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW, Studium Psychoterapii SPCh, instruktor Improwizacji Tańca, Ruchu i Symboliki Ciała, certyfikowany Asystent Psychodramy. Odbyła liczne staże na oddziałach ogólnopsychiatrycznych w ośrodkach prowadzących psychoterapię grupową. Pracuje w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

Monika Pszczółkowska – psycholog, absolwentka KUL, Kursu Psychoterapii MCKP UJ w Krakowie, Psychoonkologii SWPS w Warszawie, certyfikowany Asystent Psychodramy. Jest w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej IPiN w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie  w pracy z chorymi onkologicznie i ich rodzinami. Jest pracownikiem Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Nerwicowych SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście.