W naszej fundacji oferujemy Państwu poradnictwo psychologiczne – jest ono krótszą i mniej wymagającą od psychoterapii formą pomocy. Obejmuje od jednego do trzech spotkań i jest adresowane do osób, które potrzebują szybkiej i krótkotrwałej interwencji. 

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy dla osób przeżywających kryzys, problem wynikający z życiowych wydarzeń. Takim wydarzeniem może być wejście w nowy etap życia czy nagła, nieoczekiwana zmiana, utrata ważnych osób, rozstanie, kryzys w relacjach z bliskimi, utrata i zmiana pracy, konieczność podjęcia ważnej decyzji, pojawienie się ograniczeń wynikających z choroby oraz wiele innych wydarzeń prowadzących do pojawienia się niepokoju, napięcia, lęku, pomieszania, braku równowagi, trudności w poradzeniu sobie i znalezieniu rozwiązania. Celem tej formy pracy jest udzielenie wsparcia osobie korzystającej, pomoc w rozpoznaniu problemu, czynników potrzebnych do dokonania zmiany i uwolnienia od napięć, zaplanowaniu kolejnych etapów, wskazaniu miejsca, gdzie można pomoc uzyskać. Poradnictwo psychologiczne to także praca nad motywacją do podjęcia kolejnych kroków w poradzeniu sobie.

Koszt poradnictwa psychologicznego to 50zł/jedno spotkanie. Poradnictwem w naszej Fundacji zajmuje się Piotr Kusto.