Ilona Przeciszewska

Powrót

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Tyflopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej. Całościowe szkolenie psychoterapeutyczne odbywa w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. W Ośrodku Edukacji Psychoanalitycznej ukończyła Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży. Dodatkowo szkoliła się
w zakresie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Instytucie DMT, odbyła Trening Świadomości Ciała oparty o metodę Laban Bartenieff Movement System, ukończyła również Szkołę Coachingu oraz Kurs Umiejętności Trenerskich na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest członkiem kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Regularnie uczestniczy w klinicznych i teoretycznych seminariach oraz konferencjach psychoanalitycznych. W ramach portalu Aleteia piszę artykuły na temat budowania satysfakcjonujących i trwałych relacji międzyludzkich oraz cielesnego i emocjonalnego funkcjonowania człowieka.

Doświadczenie kliniczne zdobywała w ramach pracy w stacjonarnym oddziale dla młodzieży oraz osób dorosłych z zaburzeniami odżywiania. Dodatkowo odbyła staż kliniczny w psychiatrycznym oddziale dziennym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Pracowała w Poradni Światełko oraz Fundacji Sitis prowadząc indywidualne oraz rodzinne konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 10 r.ż.

Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu zaburzeń odżywiania. Ma doświadczenie w pracy z osobami określanymi jako wysoce wrażliwe. Pomaga również osobom zmagającymi się z depresją, stanami lękowymi, dolegliwościami psychosomatycznymi, trudnościami
w relacjach czy problemami z samoakceptacją. Pracuje z osobami doświadczającymi kryzysu.

Pracowała psychoterapeutycznie z osobami niewidomymi oraz słabowidzącymi.

W Fundacji INIGO prowadzi psychoanalitycznie zorientowaną psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych.