o. Wojciech Żmudziński SJ

Powrót
O. Wojciech Żmudziński SJ (ur. 1961) wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1982 r. Ukończył studia z filozofii (Kraków), teologii i teologii biblijnej (Rzym) oraz z zarządzania oświatą (Nowy Jork). Pracował jako wychowawca w ośrodkach dla osób uzależnionych od heroiny w Polsce i we Włoszech (1985-1989). W latach 2004-2014 prowadził w Gdyni Poradnię Profilaktyki Uzależnień oraz doradzał jako ekspert w strukturach gminnych i wojewódzkich. Był dyrektorem placówki doskonalenia nauczycieli Centrum Arrupe (1997-2018) oraz Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni (2002-2007). Zaangażowany był w działalność kilku organizacji pozarządowych: Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Fundacja Magis, Grupa Zagranica. Obecnie pracuje jako Socjusz Przełożonego Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Jest autorem wielu książek z dziedziny wychowania i duchowości, artykułów i komentarzy publicystycznych, a także twórcą programów dla nauczycieli opartych na pedagogii ignacjańskiej.