Iga Glapińska

Psychoterapeuta humanistyczno-egzystencjalny, trener, arteterapeuta, lider bibliodramy.

W mojej pracy cenię sobie możliwość łączenia tematyki psychologicznej i duchowej oraz towarzyszenie osobom w poszukiwaniach prawdy o sobie, swoim życiu i Bogu. Szczególnie bliska jest mi tematyka żywego doświadczania i integrowania uczuć, akceptacji siebie i swojej biografii, autentyczności, zaufania sobie, bliskich relacji, samodzielności życiowej i sensu.

Pracuję głównie warsztatowo. W arteterapii i bibliodramie zachwyca mnie ich swoboda, symbolika i głębia, które przekładają się na rozwiązania konkretnych codziennych dylematów uczestników. W pracy grupowej natomiast doceniam autentyczne dzielenie i wzajemne wsparcie osób, dzięki którym można uporządkować przeszłość przeglądając się w biografii innych, uczyć się zdrowych relacji oraz odzyskać poczucie wspólnoty i wyjść z osamotnienia.

W Inigo prowadzę m.in. grupy „12 kroków – Wreszcie żyć”, terapię przez twórczość, warsztaty antystresowe, bibliodramę, spotkania dla kobiet oraz wykłady o tematyce psychologiczno-duchowej. W prywatnym gabinecie terapeutycznym pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi.