Psychoterapia grupowa

CZYM JEST?

Jest metodą pomocy w trudnościach występujących w relacjach społecznych.

JAK PRACUJEMY?

Wykorzystujemy podejście integracyjne. Wiemy, że istnieją świadome i nieświadome motywy ludzkich działań. Te ostatnie staramy się poznać analizując proces grupowy, jak również korzystając z psychodramy, która jest “jedną z wielu technik psychoterapeutycznych, polegających na odtwarzaniu w ramach gry, podobnej do gry aktora na scenie, sytuacji i przeżyć wpływających na powstawanie zaburzeń. W psychoterapii najczęściej taka gra polega na przedstawieniu wydarzeń z przeszłości, aktualnych przeżyć i innych procesów toczących się w psychice jednostki […] Mimo, że pozornie jest to sytuacja sztuczna, w istocie stwarza się tu okazję do rzeczywistego przeżywania, często umożliwiającego odsłonięcie nieuświadamianych konfliktów (Aleksandrowicz, 2004, s. 172).

DO KOGO JEST ADRESOWANA?

Do osób, które mają trudności w komunikacji i relacjach z innymi osobami, trudności w budowaniu i/lub utrzymaniu związków, czują lęk przed wystąpieniami publicznymi, mierzą się z brakiem pewności siebie, są nadmiernie uległe, lękliwe, mają kłopot we współpracy w grupie itp.

KTO PROWADZI?

Agnieszka Nowosad i Monika Pszczółkowska.
Obie prowadzące są psychologami, psychoterapeutkami i certyfikowanymi Asystentami Psychodramy.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, podając swój adres e-mail i telefon.
Wysłanie formularza NIE jest jednoznaczne z przyjęciem zapisu na konsultację. Pracownik sekretariatu skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia spotkania.
Telefonicznie: 22 542 87 24; 797 002 584 pn -pt w godz. 16:00 – 19.00.
Osobiście w sekretariacie Fundacji INIGO ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa, pn – pt w godz. 16:00 – 19:00.

CENA

Ustalana przez prowadzących.