Psychoterapia grupowa

CZYM JEST?

Jest metodą pomocy w trudnościach występujących w relacjach społecznych.

JAK PRACUJEMY?

Wykorzystujemy podejście integracyjne. Wiemy, że istnieją świadome i nieświadome motywy ludzkich działań. Te ostatnie staramy się poznać analizując proces grupowy, jak również korzystając z psychodramy, która jest „jedną z wielu technik psychoterapeutycznych, polegających na odtwarzaniu w ramach gry, podobnej do gry aktora na scenie, sytuacji i przeżyć wpływających na powstawanie zaburzeń. W psychoterapii najczęściej taka gra polega na przedstawieniu wydarzeń z przeszłości, aktualnych przeżyć i innych procesów toczących się w psychice jednostki […] Mimo, że pozornie jest to sytuacja sztuczna, w istocie stwarza się tu okazję do rzeczywistego przeżywania, często umożliwiającego odsłonięcie nieuświadamianych konfliktów (Aleksandrowicz, 2004, s. 172).

DO KOGO JEST ADRESOWANA?

Do osób, które mają trudności w komunikacji i relacjach z innymi osobami, trudności w budowaniu i/lub utrzymaniu związków, czują lęk przed wystąpieniami publicznymi, mierzą się z brakiem pewności siebie, są nadmiernie uległe, lękliwe, mają kłopot we współpracy w grupie itp.

KTO PROWADZI?

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 W roku szkolnym 2020/2021 nie planujemy naboru do nowych grup terapeutycznych. Z powodu pandemii wstrzymujemy tą formę pracy.

CENA

Ustalana przez prowadzących.