Poradnictwo psychologiczne

CZYM JEST?

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy dla osób przeżywających kryzys, problem wynikający z życiowych wydarzeń. Takim wydarzeniem może być wejście w nowy etap życia czy nagła, nieoczekiwana zmiana, utrata ważnych osób, rozstanie, kryzys w relacjach z bliskimi, utrata i zmiana pracy, konieczność podjęcia ważnej decyzji, pojawienie się ograniczeń wynikających z choroby oraz wiele innych wydarzeń prowadzących do pojawienia się niepokoju, napięcia, lęku, pomieszania, braku równowagi, trudności w poradzeniu sobie i znalezieniu rozwiązania. Celem tej formy pracy jest udzielenie wsparcia osobie korzystającej, pomoc w rozpoznaniu problemu, czynników potrzebnych do dokonania zmiany i uwolnienia od napięć, zaplanowaniu kolejnych etapów, wskazaniu miejsca, gdzie można pomoc uzyskać. Poradnictwo psychologiczne to także praca nad motywacją do podjęcia kolejnych kroków w poradzeniu sobie.

JAK PRACUJEMY?

Poradnictwo obejmuje od 1 do 3 spotkań, 45-50 minutowych.

DO KOGO JEST ADRESOWANE?

Do osób dorosłych.

KTO PROWADZI?

Piotr Kusto.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, podając swój adres e-mail i telefon.
Wysłanie formularza NIE jest jednoznaczne z przyjęciem zapisu na konsultację. Pracownik sekretariatu skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia spotkania.
Telefonicznie: 22 542 87 24; 797 002 584 pn -pt w godz. 16:00 – 19.00.
Osobiście w sekretariacie Fundacji INIGO ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa, pn – pt w godz. 16:00 – 19:00.

CENA

50PLN/50min.