Psychoterapia indywidualna

CZYM JEST?

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy psychologicznej, która polega na prowadzeniu przez psychoterapeutę takich oddziaływań leczących, które umożliwiają osobie korzystającej z pomocy przeprowadzenie pożądanych zmian w obszarze zachowań, emocji i relacji z ludźmi. Praca ta służy rozwijaniu świadomości własnych przeżyć i zachowań, zdobywania konstruktywnych doświadczeń i wiedzy, które pozwalają na skorzystanie z nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

JAK PRACUJEMY?

Psychoterapeuci w Fundacji INIGO pracują w oparciu o różne techniki psychoterapeutyczne: psychodynamiczne, psychoanalityczne, humanistyczne, integracyjne. Spotkania trwają około 50 minut, odbywają się z regularnością od jednego do kilku razy w tygodniu. Szczegółowe ustalenia w sprawie częstotliwości spotkań oraz celu psychoterapii ustalane są w trakcie pierwszych spotkań i zawierane w formie kontraktu.

DO KOGO JEST ADRESOWANA?

Psychoterapia indywidualna adresowana jest do osób, które zainteresowane są uzyskaniem pomocy w redukcji lub zmniejszeniu zgłaszanych objawów i problemów natury psychologicznej, pogłębieniem świadomości siebie, lepszym radzeniem sobie z trudnościami, budowaniem satysfakcjonujących relacji z ludźmi.

KTO PROWADZI?

Psychoterapię indywidualną prowadzą osoby, które uzyskały kwalifikacje po ukończeniu szkoleń z zakresu psychoterapii i pracujące pod superwizją.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, podając swój adres e-mail i telefon.
Wysłanie formularza NIE jest jednoznaczne z przyjęciem zapisu na konsultację. Pracownik sekretariatu skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia spotkania.
Telefonicznie 797 002 584 poniedziałek – czwartek w godz. 16:00 – 19.00, piątek. 9:00 – 12:00.
Osobiście w sekretariacie Fundacji INIGO ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa, poniedziałek – czwartek w godz. 16:00 – 19.00, piątek. 9:00 – 12:00.

CENA

Koszt jednego spotkania w ramach psychoterapii indywidualnej w INIGO wynosi 150 zł.