Warsztaty i grupy rozwojowe

CZYM SĄ?

Warsztaty są formą pomocy psychologicznej o charakterze psychoedukacji, umożliwiającą zdobycie wiedzy oraz naukę różnych umiejętności w zakresie danego tematu szkolenia. Warsztaty mogą być dobrą okazją na rozwinięcie większej świadomości siebie, poznanie swojego sposobu myślenia czy przeżywania danych sytuacji oraz uzyskanie nowej życiowej perspektywy. To wszystko może pomóc ci wprowadzić korzystne zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania w świecie. Umiejętności, które będziesz mógł wypracować w trakcie różnych szkoleń, mogą być pomocne w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

JAK PRACUJEMY?

W trakcie warsztatu pracujemy metodami aktywnymi, a więc możesz przygotować się nie tylko na garść wiedzy, lecz również na wiele ćwiczeń praktycznych:
indywidualnych, w parach, grupach oraz na forum. Stawiamy na doświadczanie, eksperymentowanie i dzielenie się spostrzeżeniami. Korzystamy nie tylko z tradycyjnych metod werbalnych – oprócz słowa często towarzyszy nam również rysunek oraz ruch.

DO KOGO SĄ ADRESOWANE?

Warsztaty są odpowiednią formą pracy dla osób, które lubią pracować w grupie oraz chciałyby rozwinąć swoje zasoby w obszarze tematyki poruszanej w trakcie szkolenia.

KTO PROWADZI?

Szkolenia w Fundacji INIGO są prowadzone przez Igę Glapińską.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Zapisu na dany warsztat można dokonać w sekretariacie fundacji – tel. 797 002 584 / lub mailowo [email protected] Telefonicznie 797 002 584 poniedziałek – czwartek w godz. 16:00 – 19.00, piątek. 9:00 – 12:00.
Osobiście w sekretariacie Fundacji INIGO ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa, poniedziałek – czwartek w godz. 16:00 – 19.00, piątek. 9:00 – 12:00 lub poprzez napisanie maila bezpośrednio do osoby prowadzącej.

CENA

Ceny warsztatów są zróżnicowane, zależą od formy i długości trwania szkolenia.
Podajemy je zawsze w opisie danego wydarzenia.