O Fundacji INIGO

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO została powołana do życia w roku 2007 przez Teresę Litwiniak oraz Prowincję Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa Jezusowego. Jest ona wspólnym dziełem osób świeckich żyjących duchowością św. Ignacego Loyoli oraz członków Towarzystwa Jezusowego. Misja Fundacji czerpie z doświadczenia chrześcijańskiego, a w sposób szczególny opiera się na duchowości ignacjańskiej i jej idei, by kochać i służyć we wszystkim. Wszelkie formy pomocy duchowej i psychologicznej biorą pod uwagę chrześcijańskie podejście do człowieka jako jedności ciała, psychiki oraz ducha. Nasze logo to roślina z rozświetlonym krzyżem. Symbolizuje ona pomoc psychologiczną w duchu Bożych wartości. Roślina „wyrasta z fioletu”, który przypomina, że początkiem każdej zmiany jest niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy. Na początku zawsze jest „niedobrze”, ale rozwój jest możliwy. Świeżość i zieleń tej rośliny przypomina nam każdego dnia, że chcemy towarzyszyć naszym pacjentom w ich wzroście.