Psychoterapia dla par

CZYM JEST?

Psychoterapia pomaga małżonkom/ partnerom lepiej zrozumieć siebie nawzajem, pokonać trudności w komunikacji, rozwiązać konflikty, trudności w podejmowaniu decyzji, postawić granice w związku (ja – my) oraz granice w relacjach z rodzinami pochodzenia, innymi ludźmi (my – oni), poradzić sobie z poczuciem bezsilności, wypalenia, rozpadu, doświadczeniem zdrady, zazdrości. W procesie terapeutycznym małżonkowie/ partnerzy uczą się budować bliskość między sobą, pokonują trudności związane ze sferą intymną, pogłębiają swoją relację, rozwijają własny potencjał w związku.

JAK PRACUJEMY?

Psychoterapeuci w Fundacji INIGO pracują z parą raz na dwa tygodnie. Spotkania trwają ok. 90 minut. Szczegółowe ustalenia w sprawie częstotliwości spotkań oraz celu psychoterapii ustalane są w trakcie pierwszych spotkań i zawierane w formie kontraktu.

DO KOGO JEST ADRESOWANA?

Terapia par adresowana jest do małżonków/par, które przeżywają wszelkie trudności w swoim związku.

KTO PROWADZI?

Marta Mażewska – psycholog, psychoterapeuta.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, podając swój adres e-mail i telefon.
Wysłanie formularza NIE jest jednoznaczne z przyjęciem zapisu na konsultację. Pracownik sekretariatu skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia spotkania. Zgłaszać się można również telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Fundacji INIGO ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa, tel. 797 002 584, poniedziałek – czwartek w godz. 16:00 – 19.00, piątek w godz. 9:00 – 12:00

CENA

230 zł/ spotkanie 90 min.