Konsultacja psychologiczna

CZYM JEST?

Konsultacja jest wstępną rozmową z psychologiem/psychoterapeutą na temat zgłaszanych trudności.

JAK PRACUJEMY?

Konsultacja jest spotkaniem, w czasie którego zgłaszająca się osoba przedstawia swój problem. Dalsza rozmowa ma prowadzić do poszukiwania i wskazania odpowiedniej formy pomocy.
Spotkanie – konsultacja trwa 50 min
W zależności od potrzeby konsultacja może być przedłużona do kilku spotkań.

DO KOGO JEST ADRESOWANA?

Na konsultację może zgłosić się każdy, kto odczuwa psychiczny dyskomfort, ból w swoim życiu i pragnie go poznać, zrozumieć i w miarę możliwości zmienić.

KTO PROWADZI?

Konsultacje przeprowadzone są przez psychologów i psychoterapeutów pracujących w Fundacji INIGO.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, podając swój adres e-mail i telefon.
Wysłanie formularza NIE jest jednoznaczne z przyjęciem zapisu na konsultację. Pracownik sekretariatu skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia spotkania. Zgłaszać się można również telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Fundacji INIGO ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa, tel. 797 002 584, poniedziałek – czwartek w godz. 16:00 – 19.00, piątek w godz. 9:00 – 12:00

CENA

Pierwsza konsultacja w Fundacji INIGO kosztuje 50 zł, każda kolejna kosztuje 150 zł.