Konsultacja psychologiczna

CZYM JEST?

 

Konsultacja psychologiczna to zazwyczaj jednorazowe spotkanie z psychologiem/psychoterapeutą mające na celu wstępne rozpoznanie na czym polega zgłaszany problem i w jaki sposób można uzyskać najlepszą formę pomocy.

JAK PRACUJEMY?

 

Konsultacja w Fundacji INIGO trwa 45-50 minut. Pierwsza konsultacja nie jest równoważna z podjęciem terapii u danego konsultującego psychologa/psychoterapeuty. Czas oczekiwania na terapię jest zależny od dostępności i możliwości czasowych klienta i terapeutów.

DO KOGO JEST ADRESOWANA?

 

Na konsultację może zgłosić się każdy, kto odczuwa dyskomfort psychiczny, jest  zaniepokojony występującymi u siebie objawami typu: obniżony nastrój, lęk, niepokój, zaburzenia snu, zaburzenia jedzenia itp; znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, doświadcza trudności w tworzeniu więzi z innymi, nie wie jak poradzić sobie ze stresem; szuka pomocy specjalisty a dotychczasowe formy pomocy np. wsparcie bliskich osób uległy wyczerpaniu.

KTO PROWADZI?

 

Konsultacje są prowadzone przez specjalistów: psychologów i psychoterapeutów pracujących w Fundacji INIGO.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 

Wypełniając formularz zgłoszeniowy, podając swój adres e-mail i telefon. Wysłanie formularza NIE jest jednoznaczne z przyjęciem zapisu na konsultację. Pracownik sekretariatu skontaktuje się z Państwem w celu potwierdzenia spotkania. Zgłaszać się można również telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Fundacji INIGO ul. św. Andrzeja Boboli 12, 02-532 Warszawa, tel. 797 002 584, poniedziałek – czwartek w godz. 16:00 – 19.00, piątek w godz. 9:00 – 12:00

CENA

 

Konsultacja w Fundacji INIGO kosztuje 150 zł.