Iga Glapińska

Powrót

Psychoterapeuta humanistyczno-egzystencjalny, trener umiejętności psychospołecznych, absolwentka Studium Poradnictwa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Szkoliła się i praktykuje w zakresie wsparcia psychologicznego, arteterapii, bibliodramy, pomocy DDA. Doświadczenie zbierała w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej Inigo, w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym, w Pracowni Terapii i Rozwoju, w Stowarzyszeniu Od-Do oraz w Klinice Psychosomatycznej w Zürichu.

Prowadzi m.in.: grupy „12 kroków – Wreszcie żyć”, grupy rozwojowe, arteterapię oraz warsztaty i wykłady o różnej tematyce dla duszpasterstw i środowisk chrześcijańskich.