o. Dariusz Michalski SJ

Powrót
Dariusz Michalski, ur. 1970 jezuita, kapłan, spowiednik, rekolekcjonista. Poslugiwał w domach rekolekcyjnych w Warszawie-Falenicy i w Gdyni. Był asystentem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Obecnie pracuje w Jezuickiej Służbie Uchodźcom (JRS) w Warszawie.