o. Leszek Mądrzyk SJ

Powrót
Jezuita, kierownik duchowy, rekolekcjonista. Ukończył studia filozoficzne na Akademii Ignatianum w Krakowie, a teologiczne na PWTW Bobolanum w Warszawie i następnie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował m.in. jako duszpasterz akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, potem był magistrem nowicjatu jezuitów oraz dyrektorem domu rekolekcyjnego w Gdyni. Obecnie jest asystentem krajowym WŻCh w Polsce i ojcem duchownym we wspólnocie jezuitów w Warszawie. W INIGO należy do Rady Fundacji i prowadzi porady duchowe.