o. Robert Wawer SJ

Powrót
O. Robert Wawer SJ przed wstąpieniem do zakonu jezuitów ukończył studia magisterskie inżynierskie elektroniki i studium pedagogiczne na Politechnice Gdańskiej. Otrzymał święcenia kapłańskie w 2001 r. Zdobył na Akademii Ignatianum w Krakowie bakalaureat z filozofii, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie magisterium z teologii i doktorat z teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Santa Clara w Kalifornii. Był dyrektorem Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy, w którym odbywają się konferencje, sesje, szkolenia, warsztaty i rekolekcje. Od momentu wstąpienia do jezuitów zaangażowany w udzielanie ignacjańskich ćwiczeń duchowych indywidualnych i grupowych. Długoletni spowiednik i kierownik duchowy, wykładowca na Akademii Katolickiej w Warszawie – Collegium Bobolanum. W Fundacji INIGO jest członkiem Rady Fundacji (od 2013 r.) i prowadzi rozmowy duchowe. Od 2022 r. w INIGO odpowiada za formację duchową zespołu.