o. Robert Wawer SJ

Powrót
O. Robert Wawer SJ (ur. 1967) przed wstąpieniem do zakonu jezuitów ukończył studia magisterskie inżynierskie elektroniki i studium pedagogiczne na Politechnice Gdańskiej. W 1992 r. wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, w 1994 złożył śluby wieczyste i otrzymał święcenia kapłańskie w 2001 r. Zdobył na Akademii Ignatianum w Krakowie bakalaureat z filozofii, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie magisterium z teologii i doktorat z teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Santa Clara w Kalifornii. Był dyrektorem Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie-Falenicy (2007-2013), w którym odbywają się konferencje, sesje, szkolenia, warsztaty i rekolekcje. Od momentu wstąpienia do jezuitów zaangażowany w udzielanie ignacjańskich ćwiczeń duchowych indywidualnych i grupowych. Długoletni spowiednik i kierownik duchowy, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie Collegium Bobolanum. W Fundacji INIGO jest członkiem Rady Fundacji (od 2013 r.) i prowadzi rozmowy duchowe.