Psychoterapia dla osób konsekrowanych

CZYM JEST?

Psychoterapia grupowa dla osób konsekrowanych jest terapią opartą na relacjach międzyosobowych uwzględniającą specyfikę powołania kapłańskiego i zakonnego. Grupa złożona jest tyko z osób konsekrowanych i kapłanów. Psychoterapia grupowa jest metodą leczenia w różnych sytuacjach konfliktów wewnętrznych,trudnościach emocjonalnych, adaptacyjnych i interpersonalnych, które wykraczają poza możliwości oddziaływań w ramach permanentnej formacji zakonnej. Szczególnie pomocna bywa dla osób doświadczających trudności w relacjach, mogących objawiać się wycofywaniem się, nadmierną zależnością, trudnościami we współpracy, nieufnością wobec autorytetów.
Psychoterapia grupowa jest poprzedzona konsultacją i cyklem spotkań indywidualnych przygotowujących do podjęcia psychoterapii grupowej.

JAK PRACUJEMY?

Spotkania odbywają się w środy – w godz. 16.00 – 18.00; w grupie 10 – 12 osobowej.
Planowany termin rozpoczęcia terapii grupowej – początek lutego 2020 r. po zebraniu grupy.

DO KOGO JEST ADRESOWANA?

Zaproszenie kierujemy do sióstr zakonnych, księży i braci zakonnych, księży diecezjalnych.

KTO PROWADZI?

Dorota Przygrodzka – specjalista psychiatra, psychoterapeuta.
Piotr Kusto – psycholog, psychoterapeuta.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Bezpośrednio u osoby prowadzącej: Dorota Przygrodzka – tel. 600 193 878.

CENA