Piotr Kusto

Powrót

Psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Doświadczenie w poradnictwie psychologicznym i interwencji kryzysowej zdobywał w Centrum Wsparcia dla osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym oraz Grupie Wsparcia Duchowo – Psychologicznego P+Sychar. Pracuje pod superwizją.

W Fundacji INIGO prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapią indywidualną.