Czym jest psychoterapia grupowa dla osób konsekrowanych?
to terapia oparta na relacjach międzyosobowych uwzględniająca specyfikę powołania kapłańskiego i zakonnego. Grupa złożona jest tylko z osób konsekrowanych. Psychoterapia grupowa jest metodą leczenia konfliktów wewnętrznych, trudności emocjonalnych, adaptacyjnych i interpersonalnych, objawiających się w różnych sytuacjach życia, których modyfikacja wykracza poza możliwości oddziaływań w ramach permanentnej formacji osób konsekrowanych. Szczególnie pomocna bywa dla osób doświadczających trudności w relacjach, mogących się objawiać wycofywaniem się, nadmierną zależnością, trudnościami we współpracy, nieufnością wobec współpracowników i autorytetów.

Psychoterapia grupowa jest poprzedzona konsultacją i cyklem spotkań przygotowujących do podjęcia psychoterapii grupowej.

 

Jak pracujemy?
Spotkania odbywają się w środy –  w godz. 16.00 – 17.30;  w grupie 10 – 12 osobowej
Planowany termin rozpoczęcia procesy psychoterapii po zebraniu grupy (liczba miejsc ograniczona).

 

Do kogo jest adresowana?
Zaproszenie kierujemy do sióstr zakonnych, księży i braci zakonnych, do księży diecezjalnych.

 

Kto prowadzi?
Dorota Przygrodzka – specjalista psychiatra, psychoterapeuta
Piotr Kusto – mgr psycholog, psychoterapeuta

 

Jak się zapisać?
Bezpośrednio, telefonicznie (poniedziałki, godz. 21.00 – 22.00) u osoby prowadzącej –
Dorota Przygrodzka – tel. 600 193 878